top of page

FitnessPlanet samarbeider med Antidoping Norge

Antidoping Norge ønsker gjennom sitt forebyggende arbeid at de som trener på treningssenter og andre skal tenke gjennom sine valg og verdier i forhold til doping. FitnessPlanet samarbeider med Antidoping Norge – og vi er kategorisert som et Rent Senter.

 

Alle skal vite hvorfor doping er forbudt, hva det gjør med kroppen og hvilke konsekvenser det har bli tatt for doping. Antidoping Norge gjennomfører dopingkontroller for å avsløre, avskrekke og forebygge. Det har i mange år vært drevet et godt holdningsskapende antidopingarbeid i norsk idrett. Dette arbeidet bygger Antidoping Norge omkring R-logoen. Antidoping Norge tilbyr et bredt spekter av forebyggende og lærerike aktiviteter for å øke kunnskap og synliggjøre viktigheten av dette arbeidet. Dette gjøres gjennom blant annet Rent Idrettslag, Ren Utøver, Ren Skole og Rent Senter.

 

Rent senter er et R-konsept som retter seg mot treningssentrene. Målet med konseptet Rent senter er å bekjempe doping på treningssentrene. Fysisk aktivitet og trening skal være sunt og ha en helsefremmende effekt. Doping brukes for prestasjon, særlig i styrketrening, for å oppnå større og mer markerte muskler. Bruk av dopingmidler, som anabole steroider, er en stor risiko for den enkeltes psykiske og fysiske helse. Dopingmidler er en trussel mot treningsmiljøet og sees på som lite gunstig i oppnåelse av en helsefremmende effekt og et sunt og helsefremmende treningsmiljø.

 

Bekjempelse av doping gjøres ved å gi ansatte ved treningssentrene adekvat kunnskap omkring doping, slik at de ansatte lettere skal kunne avdekke mistanke til doping. Kunnskap gis gjennom e-læring, der de ansatte ved treningssentrene får tilgang til en portal. De ansatte må bestå en prøve å bevise at de har oppnådd adekvat kunnskap.

 

Om samarbeidet mellom FitnessPlanet og Antidoping Norge:

FitnessPlanet har inngått en avtale med Antidoping Norge. FitnessPlanet ønsker et rent og sunt treningsmiljø på treningssenteret, og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder. Som medlem av Treningssenteret tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen som gir Treningssenteret rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

 

Treningssenteret har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min treningsavtale, og Treningssenteret har anledning til å heve treningsavtalen.

bottom of page